Partners

Bewegend Leren heeft de toekomst!

Momenteel beschikt 23,5% van de kinderen tussen 6 en 11 jaar over onvoldoende bewegingsvaardigheden. Al ruim 20 jaar werk ik als professionele dans- en beweegdocent met jonge kinderen, hun ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en directie. Toen ik dit bericht onder ogen kreeg, heb ik meteen contact gezocht met andere beweegspecialisten om hierover te praten. We zijn het er allemaal over eens dat er essentiële informatie ontbreekt bij het ministerie en wij vinden het van belang dat die informatie aangevuld wordt zodat er gericht actie ondernomen kan worden:

  • De visie op beweging verbreden.
  • Beweging onder leiding van een professional duurzaam integreren voor 0-12 jaar.
  • De beschikbare financiële middelen onder de loep nemen en herverdelen.

Om recht te doen aan het begrip 'beweging' is het volgens ons nodig om dit begrip breder te benaderen. Beweging is ook baby's vrij laten kruipen, dansen, muziek maken, drama, yoga, zingen, buiten spelen en vrij bewegen. Cijfers tonen aan: investeren in beweging is hard nodig.

Beweging is niet alleen goed om een gezonde leefstijl te ontwikkelen, maar is de primaire motor voor de ontwikkeling van het lijf, het brein, het geheugen, de cognitie en voor talloze ontwikkelingsgebieden die alleen maar kunnen ontwikkelen als kinderen tussen 0 en 6 jaar voldoende bewegen. Prof. Dr. Erik Scherder breekt er in zijn boeken en lezingen een lans voor; beweging moet dan wel aan een aantal eisen voldoen. 'Wil het werken, dan moeten kinderen wel minimaal twintig minuten hebben bewogen.' En verder gebeurt er ook niet veel als ze af en toe even een spurtje maken, maar het grootste deel van de dag op hun billen zitten. Niet bewegen om het bewegen, maar bewegen in een uitdagende omgeving."

In diverse interviews vertellen politici dat zij graag samen willen werken met het veld; wij gaan dan ook graag met hen  in gesprek over de toegevoegde waarde van bewegend leren voor het basisonderwijs, voorscholen, peuterspeelzalen en kinderdagopvang. Omdat deze portefeuilles bij verschillende ministeries zijn ondergebracht, zijn de volgende drie ministers ingelicht en uitgenodigd tot een verkennend gesprek:

Drs A. Slob (OC&W)

H.M. de Jonge (VWS) 

Drs. W. Koolmees (SZW)

De strekking van de brief

1. Onderzoeken die het nut van bewegend leren bevestigen.
2. Waarom bewegend leren de toekomst heeft.
3. Hoe het kinderen, leerkrachten, ouders en vakdocenten verrijkt.
4. Financiering met middelen die al beschikbaar zijn gesteld door het rijk.

Lees ook deel 1 van de brief: Onderzoek bevestigt: Bewegend Leren loont. 

Lees ook deel 2 van de brief: Hoe Bewegend Leren verrijkt. 

Blijf op de hoogte via deze website en like de sociale media kanalen om de berichten te kunnen verspreiden. Of schrijf je hieronder in voor de nieuwsbrief. 

L.M. Gentle   Studio Swing
MSc. J.P. de Beer   Directeur Springlab
Drs.Y.O. Wagemaker   Eigenaar Huis voor Beweging
M.M.A Hampsink   Eigenaar Huis voor Beweging
M. van Delden   Onderwijsadviseur bij Kommee en bestuurslid Vereniging Jonge Kind
I. Smegen   Speel je Wijs
M. Speth   Motive for Motion
Drs. J.M. van der Zwan   Het Breinbureau