Hoe Bewegend Leren verrijkt.

In diverse interviews vertellen politici dat zij graag samen willen werken met het veld; wij gaan dan ook graag met hen in gesprek over de toegevoegde waarde van bewegend leren voor het basisonderwijs, voorscholen, peuterspeelzalen en kinderdagopvang. Omdat deze portefeuilles bij verschillende ministeries zijn ondergebracht, hebben de volgende drie ministers onze brief ontvangen en zijn ze uitgenodigd tot een verkennend gesprek:

Drs A. Slob (OC&W) H.M. de Jonge (VWS) Drs. W. Koolmees (SZW)

De strekking van de brief
1. Onderzoeken die het nut van bewegend leren bevestigen.
2. Waarom bewegend leren de toekomst heeft.
3. Hoe het kinderen, leerkrachten, ouders en vakdocenten verrijkt.
4. Financiering met middelen die al beschikbaar zijn gesteld door het rijk.

De komende tijd lichten we steeds een stukje uit de brief uit in een blog, zodat je mee kunt lezen en de informatie ook in jouw eigen kring kunt delen. Deel 2: Hoe Bewegend Leren Verrijkt. 

 

Hoe het kinderen verrijkt. 

Kinderen zijn in essentie beweging: laat ze bewegen en het leren gaat vanzelf. De taal van beweging is universeel: zo kunnen alle kinderen (ongeacht de moedertaal) meedoen aan de les en leren zij vanuit hun lichaam en de zintuigen makkelijker taal en rekenen. Geen wipstoeltjes, potjes, tafels en stoelen meer als basis interieur: investeren in ruimte om te bewegen. En als het nodig is stoelen en tafels erbij.

Door te bewegen leren kinderen, ontdekken zij de wereld, zichzelf en andere mensen. Door te bewegen ontwikkelen zij hun brein en geheugen. Beweging is de motor tot het floreren van onze kenniseconomie: kinderen die veel bewegen ontwikkelen zich sociaal, emotioneel EN cognitief beter dan kinderen die te weinig bewegen. Beweging creëert een vruchtbare voedingsbodem om kinderen een lang, gelukkig en gezond leven te kunnen bieden. In connectie met zichzelf en anderen.

Hoe het professionals verrijkt. 

De leerkracht of pedagogisch medewerker is tijdens de les op de eigen manier betrokken: door mee te doen, door kinderen van een afstand te observeren, door registraties te doen in het leerlingvolgsysteem en door inspiratie op te doen om de oefeningen uit de les zelf te herhalen. Dit kan in de klas, in de speelzaal of buiten op het plein. Inzetten op langer buitenspelen is sowieso erg goed, maar door in de verlengde buitenspeeltijd bewegend leren toe te voegen, is het beredeneerd aanbod en wordt er leertijd, administratietijd en voorbereidingstijd uitgespaard. Een win win situatie. Extra bewegingsonderwijs kost tijd, bewegend leren bespaart tijd.

Hoe het ouders verrijkt. 

Doordat kinderen enthousiast thuis komen met liedjes, dansjes en spelletjes, worden ouders intrinsiek gemotiveerd om te komen kijken. Een mooi moment waarin ouders kunnen meemaken hoe kinderen leren en waar ze mee bezig zijn op dat moment. De vakdocent kan het gedachtegoed met ouders bespreken en ze concrete handvatten bieden om thuis actief te zijn/blijven. De relatie tussen ouders, kinderen en leerkrachten wordt versterkt; een voorwaarde voor vertrouwen en leren.

Hoe het vakdocenten verrijkt.

Bewegen is een vak. Veel professionals die met kinderen werken hebben ervoor gekozen om met kinderen te werken, maar niet primair om met kinderen te bewegen. Vakdocenten hebben daar wel bewust voor gekozen en hebben er vaak ook 3-4 jaar voor gestudeerd. Een mooie match om de 'leerprofessional' aan de 'beweegprofessional' te koppelen zodat ze elkaar kunnen inspireren met hun expertise. Docenten voor dans, spel, beweging, muziek op schoot, gym, drama en yoga staan te trappelen om met kinderen, professionals en ouders aan de slag te gaan. Dit is hun kracht.

De laatste tien jaar zijn computerspelletjes die je brein trainen populair geworden, maar ondanks dat er miljoenen in omgaan, is er weinig bewijs dat zulke spelletjes daadwerkelijk het gewenste effect hebben - zo melden CNN, The Guardian en Forbes. Volgens psychologen kunnen kinderen beter bewegen, spelen of tijd investeren in een hobby.

 

Daarom verzoeken wij de ministers om de rijksgelden voor kinderen tussen 0-12 jaar te besteden aan de duurzame integratie van bewegend leren; zodat al onze kinderen hiervan mogen profiteren en uit kunnen groeien tot hun volledig potentieel. Er zijn al veel gelden beschikbaar gesteld door de overheid die bij de implementatie van kunnen worden ingezet, omdat er aan meerdere doelen tegelijk wordt gewerkt. Denk hierbij aan gelden voor onderwijs, sport, kunst, cultuur en ouderbetrokkenheid. 

Dit is het tweede en laatste deel van de brief die wij naar de ministeries stuurden. 

Lees ook deel 1: Onderzoek bevestigt: Bewegend Leren Loont.